Grupy i wspólnoty

Duet wokalno-gitarowy

Scholka prafialna

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Margaretki