Cmentarz

Dokumenty do zgłoszenia pogrzebu:

  1. Akt zgonu /oryginał do zwrotu/
  2. Część karty zgonu zatytułowana dla administracji cmentarza  /pozostaje w aktach cmentarza na którym znajduje się grób/                                                 

Należy skontaktować się z opiekunem cmentarza, aby ustalić miejsce grobu:

  • z organistą                                                                 
  • z osobą odmawiającą różaniec w Kościele przed Mszą św.

Jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią zamieszkania, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody proboszcza miejsca zamieszkania. Należy zgłosić się w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania, gdzie zmarła osoba na podstawie aktu zgonu zostanie wpisana do księgi zmarłych.
Natomiast proboszcz miejsca pochówku na podstawie aktu zgonu wpisuje zmarłą osobę do księgi cmentarnej. 

Został uruchomiony testowo program komputerowy z danymi cmentarza parafialnego w Skokach. Adres który należy wpisać w wyszukiwarkę

mogily.pl/skoki

Dokument od PPIS (Ważne)