Duszpasterze

Proboszcz
ks. Karol Kaczor                             

Wikariusz
ks. Tomasz Mrug              

Rezydent
ks. Krzysztof Burwiel –
rezydent w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie