Duszpasterze

 

Proboszcz

ks. Karol KACZOR               Ksiądzp              

 

 

Wikariusz
Ks. Tomasz Mrug              

 

W parafii pomaga ks. Krzysztof Burwiel – rezydent w Domu                                                   Rekolekcyjnym w RościnnieDSCN6406