Ogłoszenia duszpasterskie

03.12.2023 r. – 1 Niedziela Adwentu

 • Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski.  Dzieci z lampionami zapraszamy na Mszę św. roratnią  dwa  razy w tygodniu: we wtorki i czwartki na godz. 18.00.  Prosimy dzieci, aby na roraty przynosić karteczki z imieniem i nazwiskiem i wykonanym danego dnia dobrym uczynkiem, na zakończenie mszy będzie losowana figurka Matki Bożej.
 • Od dzisiaj można nabywać opłatki wigilijne oraz świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom” duże świece w cenie 18 zł małe 8 zł. Za opłatki składamy dobrowolną ofiarę. Ministranci rozprowadzają sianko na stół wigilijny. Składamy dobrowolna ofiarę. W niedzielę 3 i 10 grudnia po Mszach świętych, ministranci będą rozprowadzać sianko na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji zasilą fundusz ministrancki.
 • W środę 06. 12. 23 r. przypada wspomnienie św. Mikołaja Bp. patrona naszej Parafii.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorek od godz. 17:30 – 18:00 w czwartek od 17:30-21:00.
 • Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 roku, powiedziała, aby każdego roku w tym dniu, w południe, obchodzono Godzinę Łaski. Zapraszamy do naszej świątyni w piątek 8 grudnia na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem od godz. 12.00 do godz. 13.00.
 • Wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa. Taką drogę wybrało blisko 50 osób w naszej Parafii, decydując się na udział w 33-dniowych rekolekcjach przygotowujących ich do ofiarowania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Rekolekcje rozpoczęły się 5 listopada 2023 r., a zakończą 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wtedy to uczestnicy rekolekcji po Mszy św. wieczornej dokonają Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję.
 • Serdecznie zapraszamy na Wieczór Uwielbienia w najbliższą niedzielę 10 grudnia po mszy św. wieczornej.
 • Do kosza pod chórem można składać paczki żywnościowe dla rodzin naszej Parafii które potrzebują wsparcia. Dary można składać do 18 grudnia 22 r. Jeżeli ktoś chciałby ofiarować datki pieniężne na ten cel, można to uczynić w biurze parafialnym, zakrystii lub złożyć do zielonej skarbony pod chórem.
 • Organizatorzy zapraszają Mieszkańców Miasta i Gminy na 18 Jarmark Bożonarodzeniowy który odbędzie się w sobotę 9 grudnia w godzinach od 8.00-12.00 oraz od 16.00 – 19.30 na targowisku w Skokach. Dochód z Jarmarku, jak co roku, przeznaczony zostanie na paczki świąteczne dla potrzebujących seniorów oraz dzieci będące w trudnej sytuacji materialnej w naszej Gminie.
 • Składka z przyszłej niedzieli jako drugiej miesiąca przeznaczona będzie na prace konserwatorskie w naszym kościele.
 • W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Stiller Urszuli.
  Wieczny odpoczynek…

Na listopadowy czas zadumy i wypełnianie codziennych obowiązków
Wszystkim Szczęść Boże

Poświęcenie opłatków
W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za Świętą Noc,
którą teraz wspominamy, a w której Jednorodzony Jego Syn, Jezus Chrystus,
narodził się z Maryi, aby być Bogiem z nami.
Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb – opłatek, owoc ziemi i
ludzkiej pracy, który zgromadzi nas przy jednym stole, podobnie jak wówczas,
kiedy mocą Twego Słowa staje się Twoim Ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza.
Pobłogosław nas i te opłatki + którymi będziemy się łamać i zwyczajem ojców
naszych – składać sobie wzajemne życzenia świąteczne.
Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić
się miłością, życzliwością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.