Aktualności

Zmarł + Damian Musielak. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 12.00;  + Włodzimierz Witt pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 11.00  Wieczny odpoczynek…


Statystyka parafialna 2018 r 
* Sakrament Chrztu św.  75
* Sakrament Bierzmowania  78
* I Komunia św.  100
* Sakrament małżeństwa 32
* Pogrzeby 59
* Liczba rozdanych Komunii św.   42 000 
Statystyka Kolędowa
* ilość wejść  1216
* drzwi zamknięte  214 / w tej liczbie zapewne jakaś część która nie chciała przyjąć kapłana/
* wprost odmowa przyjęcia kapłana  19
* ilość osób w domach i mieszkaniach które przyjęły kapłana ok. 4268
* związki nieformalne  55
* pozostaje nieznania ilość rodzin, które wynajmują mieszkania i nie przyjmują kolędy.
Powyższe dane dotyczą rodzin, które przyjęły kapłana w czasie odwiedzin duszpasterskich. 

* W tym roku planowana jest zmiana nawierzchni na terenie cmentarza przykościelnego, oraz ponowne zagospodarowanie terenu przed plebanią. Prace rozpoczną się gdy będzie sprzyjała pogoda. Po usunięciu asfaltu oraz betonowych płyt, teren zostanie przebadany przez archeologów, po czym będą mogły rozpocząć się prace przygotowawcze, oraz realizacja przedsięwzięcia ułożenia drogi procesyjnej z podjazdem do wózków przy bocznym wejściu, ustawienia stylowych latarni, ułożenia kabla odgromnikowego, ułożenia rur  odprowadzających deszczówkę, przywrócenia ogrodzenia przed budynkiem plebanii. 
Powyższa inwestycja będzie bardzo kosztowna. Jeżeli finanse pozwolą, zostanie podjęta inwestycja wymiany pokrycia dachowego na wikariacie. Koszt ok 30 000 zł.
* Na zarządzenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kamienna tablica epitafijna Zofii z Latalskich Reyowej, zostanie poddana pracom konserwatorskim. Koszt 18 000 zł.
* Na cmentarzu będą prowadzone dalsze prace porządkowe, zostanie ustawiona tablica informacyjna z planem  oraz regulaminem cmentarza /w skróconej formie/.
* Na wskutek donosów do odpowiednich urzędów, pawilon handlowy zostanie przeniesiony w inne miejsce.
* Dysponentów grobów, którzy jeszcze nie opłacili miejsca grobu /pokładne/  prosimy o zainteresowanie się uiszczeniem opłaty,  ponieważ w przypadku braku opłaty, groby, których okres przekroczył 20 lat, zostaną zakwalifikowane do nowego pochówku. Groby których czas nie przekroczył 20 lat, zostaną oznaczone jako wezwanie do zapłaty.
* Kalendarz intencji na bieżący rok został wypełniony już pod koniec minionego roku. Wszystkie zgłaszane intencje wpisywane są na rok 2020. W związku z tym, została wprowadzona raz w miesiącu tzw. Msza św. zbiorowa w pierwszy piątek miesiąc o godz. 19.00 / z wyjątkiem maja – 10 maja/  aby dać możliwość wcześniejszego wypełnienia potrzeby modlitwy. W danym dniu i godzinie, w jednej Mszy św. zostaną ujęte zgłoszone intencje za zmarłych. Prawo kościelne dopuszcza taką możliwość pod warunkiem wyrażenia zgody przez ofiarodawców.
/ Kapłani, którzy ogłaszają, że odprawią tzw. Msze św. zbiorowe, uprzedzając o tym wszystkich składających stypendia, zadość czynią zobowiązaniom, gdy odprawią taką Mszę św. w miejscu i czasie podanym do publicznej wiadomości –  dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa Mosiugiter z dn. 22 lutego 1991 roku/
* Pierwsza Msza św. zbiorowa, zostanie odprawiona dn. 5 kwietnia 2019 r. o godz. 19.00
Następne terminy:
10 maja g. 19.00
7 czerwca g. 19.00
5 lipca g. 19.00
2 sierpnia g. 19.00
6 września g. 19.00
4 października g. 19.00
8 listopada g. 19.00
6 grudnia g. 18.00 

* Rekolekcje dla dzieci i młodzieży 27 – 29 marca
* Sakrament Bierzmowania  29 kwietnia g. 17.00
* I Komunia św. 19 maja g. 11.30 
* 100 lecia Szkoły Podstawowej Msza św. 31 maja g. 9.00

Dziękujemy za wszelką życzliwość i ofiarność, dzięki którym możemy realizować różnorakie zadania o wymiarze duchowym i materialnym. Bóg zapłać.


Nazwiska trzeba odmieniać!

Wywiad z prof. Miodkiem 28 sierpnia 2018 r. 

– Panie profesorze, dlaczego ludzie nie chcą odmieniać nazwisk? – Krąży jakaś fałszywa opinia, że w tekstach oficjalnych nazwisk się nie odmienia. Bo w życiu codziennym, w mowie żywej nie jest źle. Ludzie chodzą do Nowaka, przyglądają się Nowakowi, podchodzą do Widery, Pietraszki i Widerze albo Pietraszce coś dają. Ale jak teraz trzeba temu Nowakowi, Widerze albo Pietraszce dać dyplom, nagle następuje jakieś zdumiewające usztywnienie postaw gramatycznych i dyplom uznania jest „dla Jana Nowak”. Widzę tona dyplomach, Widzę to w dedykacjach uczniowskich, Widzę toi słyszę w intencjach mszalnych!

– W kościele na każdej mszy odczytywane są nazwiska w intencjach, z reguły nieodmienione. – Kiedyś usłyszałem, że to jest msza koncelebrowana: jedna intencja w 10. rocznicę śmierci Jana Kowalczyka, a druga w 5. rocznicę śmierci Stanisława Pawełczyk.  Wiem, skąd się to wzięło. Rodzina tego pierwszego na kartce z intencją po ludzku to nazwisko odmieniła, druga podyktowała proboszczowi formę nieodmienioną.

– Proboszcz mógł poprawić na ambonie, ale zazwyczaj nazwiska w intencjach są nieodmienione. – Raz na kolędzie zapytałem księdza, dlaczego to tak wygląda w kościele. Proboszcz mi odpowiedział, że ludzie się obrażają, jak nazwiska są odmienione. No, ja tego pojąć nie mogę!

– Nazwisk nie odmieniają także niektórzy nauczyciele. – W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, jak to jedna nauczycielka powiedziała, że nie należy odmieniać nazwisk znaczących. Trudno mi było zachować spokój, bo nie ma ani jednego nazwiska etymologicznie nieznaczącego! I Miodek, i Nossol, i Bednorz, i Tkocz, i Kowalski, i Potocki to są nazwiska znaczące. Etymologia niektórych nazwisk może być co najwyżej zatarta, ale ono na pewno coś znaczyło.

– A nazwiska obce? – Też się odmieniają, zwłaszcza te, które takiej prostej odmianie podlegają: Smith-Smitha-Smithowi, Kennedy-Kennedy’ego-Kennedy’emu, Chirac-Chiraca-Chiracowi itd.

– Pisaliśmy o jubileuszach złotych godów. Jeden z Czytelników zapytał mnie, czy pytałem pary małżeńskie o zgodę na odmienianie ich nazwisk. – Mój Boże kochany! Wiadomo, że jest 50-lecie małżeństwa państwa Nowaków, chociaż oczywiście 95 procent ludzi napisze w oficjalnym tekście, że to złote gody „państwa Nowak”. To jest błąd!

– Ale największy kłopot jest w tym, że wiele osób nie życzy sobie odmieniania ich nazwiska. – Genialny matematyk i świetny aforysta Hugo Steinhaus powiedział takim, którzy nie życzyli sobie odmieniania ich nazwiska: „Pan jest właścicielem swojego nazwiska tylko w mianowniku liczby pojedynczej. Pozostałymi przypadkami rządzi gramatyka!”. To tak samo, jakbym ja zażyczył sobie, że w telewizji ma być plansza „Był to program pana Miodek”. To jest przecież nonsensowna prośba! Przypominam wszystkim – w języku polskim nazwiska należy odmieniać.

Mirosław Dragon


 

Został uruchomiony testowo program komputerowy z danymi cmentarza parafialnego w Skokach. Adres który należy wpisać w wyszukiwarkę   mogily.pl/skoki
/ nie wpisujemy polskich znaków


UWAGA !  Ze względu na stwierdzone oszustwa i nadużycia ze strony zgłaszanych chrzestnych, wpis do księgi chrztów,nastąpi dopiero wówczas, gdy rodzice dziecka przedstawią zaświadczenia ze strony wybranych chrzestnych otrzymane w parafii zamieszkania / nie zameldowania/ że mogą dostąpić tego zadania i godności. /dotyczy chrzestnych spoza parafii


 

Wykaz terminów katechezy przedmałżeńskiej oraz wszystkie szczegółowe informacje pod adresem internetowym narzeczeni.archidiecezja.pl


Następuje zmiana w przyjmowaniu zgłoszeń Chrztu św.  Prosimy zgłaszać chrzty z  odpowiednimi dokumentami / oryginał aktu urodzenia – do zwrotu oraz zaświadczenie chrzestnych spoza parafii że mogą podjąć tę godność/ w soboty zaraz po Mszy św. wieczornej, nie później niż tydzień przed chrztem św. Prosimy, aby rodzice zgłaszali bez obecności dzieci i o ile to możliwe, aby byli obecni  także rodzice chrzestni /dotyczy to chrzestnych mieszkających na terenie parafii/. Prosimy nie zgłaszać chrztów św. w czasie wyznaczonych godzin otwarcia kancelarii parafialnej /. Zmiana podyktowana jest stworzeniem lepszych warunków spisania i omówienia obrzędu Sakramentu Chrztu św. bez presji czekających w kolejce do załatwienia spraw wymagających poświęcenia mniej czasu, a także obecności, o ile to możliwe, obojga rodziców w dogodnym czasie wieczornym. Więcej informacji n/t Sakramentu Chrztu św. w zakładce sakramenty – chrzest.