Sakramenty

images (3)

Sakramenty święte, są to znaki widzialne, przez które Jezus Chrystus daje łaskę jednoczącą człowieka z Bogiem.
Siedem Sakramentów: CHRZEST, POKUTA, EUCHARYSTIA, BIERZMOWANIE, MAŁŻEŃSTWO, KAPŁAŃSTWO, NAMASZCZENIE CHORYCH