Ogłoszenia duszpasterskie

29. 11. 20 r. I Niedziela Adwentu  

* Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski.  

* W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek   od g. 16.45

* Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP w sobotę o godz. 17.10

* Można nabywać opłatki wigilijne oraz świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom” duże w cenie 14 zł małe 7 zł.  Za opłatki składamy dobrowolną ofiarę.

* Do kosza pod chórem można składać paczki żywnościowe dla  rodzin w trudnej sytuacji   naszej Parafii. Dary można składać do 13 grudnia 19 r. Jeżeli ktoś chciałby ofiarować   datki pieniężne na ten cel, można to uczynić w biurze parafialnym , zakrystii lub złożyć   do skarbony pod chórem.

* Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy modlitwę wymienianek rocznych.  Wymienianki   można jeszcze składać w tym tygodniu.

* W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Piotra Klarkowskiego + Jana Radoskiego    + Piotra Zalewskiego z Rościnna. W poniedziałek o godz. 11.00 odbędzie się pogrzeb + Zofii Zywert oraz w Raczkowie o godz. 11.00 + Kajetana Tylla.    Wieczny odpoczynek…

* Na rozpoczęty czas duchowego przygotowania do Bożego Narodzenia, wszystkim Szczęść