Intencje

Poniedziałek 11. 02. g. 18.00
1. Za + Urszulę Szczepaniak 
2. Za + Elżbietę Woźniak  

Wtorek 12. 02. g. 18.00
1. Za + Urszulę Florek 
2. Za + Krystynę Wiśniewską 
3. Za + Ilonę Siódmiak 

Środa 13. 02. g. 18.00 
1. Za + Halinę Lahutę
2. Za + Kazimierza Kupidurę 

Czwartek 14. 02. g. 18.00
1. Za + Marka Ślósarczyka
2. Za + Aleksandra Urbaniaka
3. Za + Lecha Loręckiego 

Piątek 15.02. g. 18.00
1. Za + Iwonę Grzyb 
2. Za + Stanisława, Mariana Koczorowskich  
3. Za + Andrzeja Żalika ++ z rodziny 

Sobota 16. 02. g. 18.00
1. Za + Stanisława Koczorowskiego + Mariannę, Alojzego Prywerów
2. Za + Urszulę Florek  
3. Za +  Stanisława Szwarca 12 rocz. ++ rodziców obojga stron ++ rodzeństwo 

Niedziela 17. 02. 19 r. 
g.    8.00  1. Za + Łukasza Żrałka  
                   2. Za + Edwarda Pola
g. 10.00  Za + Mariana Skibińskiego  
g. 11.30  1. Za + Halinę Lahutę
                   2. Za + Urszulę, Jana, Pawła Babrakowskich
g. 18.00  Za + Marka Ślósarczyka