Intencje

Poniedziałek 01. 06. g. 18.00 
1. W pewnej Panu Bogu wiadomej intencji
2. Za + Annę Kujawę 

Wtorek  02. 06. g. 18.00 
1. Za + Mariana Skibińskiego 
2. Za + Juliana Bratkę
3. Za + Grażynę Witkowską 

Środa  03. 06. g. 18.00 
1. Za + Irenę Futro 
2. Za + Marcina Nowaka

Czwartek  04. 06.  g. 18.00 
1. Za + Marię, Kazimierza Prussów
2. Za + Witolda Jasińskiego
3. Za + Antoniego Koślakowicza 

Piątek 05. 06.  g. 18.00 zbiorowa 
Za +  Marzenę Koprowską + Janusza  Kaszewskiego + Marka Rajewskiego + Marka Rajewskiego + Marka Rajewskiego + Marka Rajewskiego + Czesława Wontrobę + Stanisława, Romana, Helenę + Krystynę, Stanisława Foińskich 

Sobota 06. 06.  g. 18.00 
1. Za + Stanisława, Jana Winklów + Katarzynę, Leonarda Hiermajerów 
2. Za + Marka ++ rodziców
3. Za + Marię, Różę Kaczor 

Niedziela 07. 06. 20 r.

g. 7.00 W int. Elżbiety i Przemysława

g. 8.00 1. W int. Matek Żywego Różańca
               2. Za + Irenę Grzyb ++ z rodz. Drzymałów, Grzybów

g. 10.00 Za + Irenę Futro                  

g. 11.30 1. Za + Annę Kujawę
                  2. Za + Grzegorza Urbana              

g. 18.00 Za + Jana Kielmę