Intencje

Poniedziałek 25. 11. g. 18.00
1. Za + 
2. Za +
3. Za + 

Wtorek  26. 11. g. 18.00 
1. Za +
2. Za + 

Środa  27. 11. g. 18.00
1. Za +
2. Za + 

Czwartek  28. 11. g. 18.00
1. Za +
2. Za + 

Piątek  29. 11. g. 18.00
1. Za + 
2. Za + 
3. Za +

Sobota 30. 11.  g. 18.00
1. Za +
2. Za +
3. Za +

Niedziela 01. 12. 19 r.
g.   8.00  1.
                  2. Za +
    

  g. 10.00 Za + 

g. 11.30 1. Za +
                  2. Za +      

 g. 18.00 Za +