Intencje

Poniedziałek 24. 06. g. 18.00
1. W intencji Parafian
2. Za + Mariannę Deminiak 

Wtorek  25. 06. g. 18.00 
1. Za + Zofię Przywarską
2. Za + Andrzeja Wołkowa  

Środa  26. 06. g. 18.00
1. Za + Mariana Kowalskiego ++ rodziców obojga stron
2. Za + Teresę Łukowską

Czwartek 27.06.  g. 18.00 
1. Za + Krystynę Wiśniewską  1 rocz. 
2. Za + Juliannę Kujawę  

Piątek  28. 06. g. 18.00  
1. Za + Stanisława Koczorowskiego
2. Za + Tadeusza Fertscha 

Sobota 29. 06. g. 18.00 

1. Za + Marię, MieczysławaZielińskich + Antoninę, Wiktora Przybyszów
2. Za + Annę Baranowską + Jacka Futro + Łucję, Teodora Tomaske + Małgorzatę Futro            
Niedziela 30. 06. 19 r.
g.   7.00  Za + Teresę Łukowską   

g.   8.00 1. Za + Stanisława Koczorowskiego
                 2. Za + Elżbietę, Czesława, Andrzeja Kłosowskich 

g. 10.00  Za + Jana, Stefana, Łucję Sawińskich

g. 11.30 1. Za + Zofię Przywarską
                 2. Za + Tadeusza Fertscha

g. 18.00 Za + Mariannę Deminiak