Intencje

Poniedziałek 18. 01. g. 18.00 
1. Za + Antoniego Wiśniewskiego
2. Za + Irenę Małecką 

Wtorek  19. 01. g. 18.00
1. Za + Mirosława Leśniewicza
2. Za + Leonardę Rogalę
3. Za + Janinę Szumigałę

Środa  20. 01. g. 18.00
1. Za + Jana Radomskiego
2. Za + Antoniego Wiśniewskiego

Czwartek  21. 01. g. 18.00
1. Za + Henryka Zywerta ++ z rodz. Jaroszyńskich, Zywertów
2. Za + Piotra Klarkowskiego
3. Za + Lucynę Szawułę 

Piątek 22. 01. g. 18.00
1. Za + Marię Sakowską
2. Za + Zofię Zywert
3. Za + Mariana Gruszkę  
 

Sobota 23. 01. g. 18.00 
1. Za + Łucję, Franciszka, Mirosławę Giersigów + Franciszkę, Władysława, Helenę, Kazimierza Matylów + Kazimierę Cybulską + Antoniego Wiśniewskiego   
2. Za + Zygmunta Frąckowiaka + Mariannę, Zbigniewa, Wandę, Jana, Roberta Derdziaków + Henryka Wolnego
3. Za + Piotra Gustowskiego

Niedziela 24. 01. 21 r.
g.   7.00  Za + Elwirę Dereżyńską

g.   8.00  1. Za + Przemysława Ciastowicza 
                  2. Za + Annę Borowską 

g. 10.00  Za + Teresę, Zygmunta Jaszyków + Elżbietę Lipińską  

g. 11.30 1. Za + Jerzego Rembacza
                  2. Za + Urszulę Kubiś   

g. 18.00 Za + Elżbietę Woś