Dziesiątka Różańca w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o g. 8.00