Wielki Piątek

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się od gestu prostracji. Celebrans po wejściu do kościoła w całkowitym milczeniu padł na twarz przed ołtarzem. Dalej miało miejsce lektura czytań biblijnych o męce Chrystusa, zwłaszcza opisu Męki Pańskiej wg św. Jana, modlitwa powszechna za Kościół i świat w formie dziesięciu rozbudowanych wezwań, adoracja krzyża i Komunia św. Obrzęd zakończył się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do tzw. Grobu Pańskiego.