OSTATNIA DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

Ostatnią Drogę Krzyżową dla najmłodszych parafian poprowadziły same dzieci. Jesteśmy im wdzięczni za ich zaangażowanie i za to, że dzielą się swoją wiarą z całą wspólnotą parafialną. Niech Pan Bóg błogosławi ich dalszą drogę wiary, a ich świadectwo niech będzie inspiracją dla innych do zaangażowania się w służbę Kościołowi i do głębszej więzi z Chrystusem. Takie wydarzenia nie tylko są ważnym elementem życia parafialnego, lecz także stanowią piękne świadectwo kontynuacji tradycji i zaangażowania młodego pokolenia w sprawy wiary.