Wieczór Uwielbienia

”Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!».