Przez Maryję do Jezusa – Zakończenie 33-dniowych rekolekcji

Po 33-dniowych rekolekcjach 8 grudnia, 49 osób z naszej parafii dokonało uroczystego Aktu Oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Program rekolekcji oparty był na metodzie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort opisanej w „Traktacie o doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom rekolekcji.