Kolęda – zaproszenia

Miniony czas, zwłaszcza okres pandemii zmienił bardzo wiele w podejściu do praktyk religijnych, co pokazała kolęda w ub. roku, a także liczenie wiernych uczestniczących w Eucharystii. Dlatego została powzięta decyzja, iż kolęda odbędzie się w tych domach i mieszkaniach, których mieszkańcy wyrażą wolę przyjęcia kapłana z błogosławieństwem i wspólną modlitwą. Dlatego prosimy, aby mieszkańcy części miasta w której w ub. roku nie było kolędy od torów oraz wiosek, zgłosili pisemnie wolę przyjęcia kapłana. Prosimy do zielonej skarbony pod chórem wrzucić kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym adresem z nr domu i mieszkania. Prosimy mieszkańców Potrzanowa o dokładny adres, szczególnie miejsc w których powstały nowe domy. Zaproszenia prosimy składać do 10 grudnia 2023 r. (mieszkańców bloków z ul. Zamkowej oraz bloku przy ul. Mickiewicza prosimy o zaznaczenie że adres dotyczy bloku)