Adoracja NS

21 października odbędzie się coroczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wystawienie Najśw. Sakramentu od godz. 12.00. Ze względu na Mszę św. o g. 16.00 przerwa od g. 16.00 – 17.00 i zakończy się o 18.00