Pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej

Jak co roku na główne uroczystości odpustu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrówce Kościelnej, które obchodzono w tym roku w dniu 10 września ze Skoków udała się piesza pielgrzymka. W pielgrzymce brało udział 95 osób. Z pątnikami do Dąbrówki udała się także delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Suma odpustowa odprawiona została o go- dzinie 11:00 przez ks. bpa Radosława Orchowicza. Dziękujemy Państwu Rosikom za transport, Katarzynie Dziel za śpiew, Ministrantom i Lektorom za pomoc w pielgrzymce. Dziękujemy wszystkim za wspólne pielgrzymowanie.