Rocznica Peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego

W dzisiejszą niedzielę o godz. 11:30 sprawowana była Msza św. z okazji rocznicy peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dla mieszkańców Peregrynacja była ważnym wydarzeniem. Zarówno czas rekolekcji, jak i nawiedzenia sprawił, że wierni zawierzyli swoje życie Pani Jasnogórskiej i nieustannie polecają Jej swoje troski, kłopoty, ale i radości. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę.