Wieczór Uwielbienia

Wieczór uwielbienia zostanie przeniesiony z drugiej (13 sierpnia) na trzecią niedzielę (20 sierpnia), ze względu na pokrywające się daty nabożeństwa fatimskiego oraz wieczoru uwielbienia. To umożliwi wiernym udział w obu tych duchowych wydarzeniach.