Podziękowania

W minionym czasie w parafii św. Mikołaja Biskupa w Skokach odbyła się Uroczystość poświęcenia kościoła i ołtarza oraz Piknik Parafialny zorganizowany w ramach trwającego roku jubileuszowego parafii. Dziękuję wszystkim którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowania oraz przeżycie tych wydarzeń. Dziękuję wszystkim darczyńcom za wszelką okazaną pomoc, współpracę, poświęcony czas, ofiarowane środki pieniężne na prace przygotowawcze. Dziękuję Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, organiście Panu Pawłowi Białemu, a także Orkiestrze dętej OSP Skoki i Skocko – Wągrowieckiemu Chórowi Kameralnemu pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego,

Dziękuję za sfinansowanie zakupu płyty ołtarzowej, odnowienie ołtarza soborowego, nowe wykładziny w prezbiterium, figur na zewnątrz kościoła, za wykonanie wielu prac niewidocznych dla oka.

Za pomysł i bezinteresowną realizację opracowania historycznego Autorom książki – członkom Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej – Iwonie Migasiewicz, Dorocie Mrozińskiej, Tomaszowi Sobalakowi i Andrzejowi Surdykowi. Dzięki ich żmudnej pracy zostały przywołane  zarówno osoby, których już nie ma, jak również dawne wydarzenia wpisane w długie dzieje bogatej historii naszej parafii.

Słowa wdzięczności kieruję również do mieszkańców Skoków Państwa Moniki Skowrońskiej-Iwan i Marcina Iwana za wielkoduszną pomoc w powstaniu tego opracowania. Za życzliwość dziękuję także Panu Tomaszowi Kędziorze z drukarni w Murowanej Goślinie. Wydanie tej publikacji stało się możliwe dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Skoki, za co również bardzo dziękuję.

Magdalenie Samol, Ilonie Węglewskiej, Hannie Węglewskiej, Iwonie Migasiewicz i Elżbiecie Chojnackiej za przygotowanie wystawy zdjęć z okazji 650 – lecia parafii w Skokach, a Jadwidze Ranke, Danucie Kęsik, Bożenie Kołpowskiej, Iwonie Migasiewicz, Danucie Krzyżańskiej, Wojciechowi i Mieczysławowi Glapanom, Piotrowi Radzińskiemu i mieszkańcom parafii za ich udostępnienie.

Urzędowi Miasta i Gminy Skoki oraz Szkole Podstawowej w Skokach za udostępnienie warnika, sztalug, a za ich dostarczenie Martynowi Deminiakowi, Janowi Kamińskiemu i Przemysławowi Boguni.

Katarzynie Cibail za ozdobienie ławek w kościele, Barbarze Surdyk, Małgorzacie Dziurce, Paulinie Marciniak i Paulinie Jeske za wykonanie i zawieszenie girland, a Zofii Gronowicz za dekoracje kwiatowe.

Renacie Królczyk za zaopatrzenie historycznych publikacji w pamiątkowe stemple i pocztówki. Jackowi, Szymonowi Krusiom i Jarosławowi Demskiemu za uporządkowanie terenu za kościołem.

Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej i KS Wełna Skoki za wypożyczenie namiotów, Jakubowi Pauszkowi i Bogdanowi Ogórkiewiczowi za udostępnienie grilla a Wspólnocie S.c. Pphu A. Michalska i M. Jarzembowski pojemników na śmieci.

Za prace przygotowanie i zorganizowanie poczęstunku na pikniku parafialnym Andrzejowi Bystremu, Jackowi Mani, Danucie Kubickiej, Marcinowi Pawlickiemu, Magdalenie i Grzegorzowi Samolom, Ilonie i Hannie Węglewskim, Sandrze i Bartłomiejowi Sękowskiemu, Barbarze i Andrzejowi Surdykom, harcerzom z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE”, Dagmarze i Marcinowi Klimasom, Teresie i Leszkowi Jankowskim, Dorocie i Janowi Beltrom, Aurelii Serbie, Roksanie Szymkowiak, Annie i Łukaszowi Piotrowskim, Paulinie, Sebastianowi, Szymonowi i Radosławowi Serbom, Beacie, Piotrowi, Magdalenie i Szymonowi Zimie, Elżbiecie Mioduszewskiej, Jakubowi Andrzejewskiemu, Ewie i Aleksandrowi Mielcarkom, Honoracie, Markowi, Amelii i Zuzannie Kiszkom, Elżbiecie Kamińskiej, Paulinie, Tomaszowi i Aleksandrze Jeske, Paulinie Marciniak z córkami Marią i Zosią, Magdalenie Jeske, Magdalenie Fertsch, Beacie Burzyńskiej, Iwonie Gabryelskiej, Małgorzacie i Jarosławowi Dziurkom, Joannie i Danielowi Michalskim, Małgorzacie Szczepaniak, Aleksandrze Sawińskiej Ewie Nowakowskiej, Renacie Królczyk z dziećmi, Danucie Szymkowiak, Annie Kruk, Alinie Lisewskiej, Lidii Miczyńskiej, Katarzynie i Ryszardowi Cibailom, Grażynie Kufel, Izabeli Białej, Marii Wróblewskiej, Annie Koniecznej, Danucie Urbaniak, Alicji Kamińskiej, Jarosławowi Demskiemu, Aleksandrze Tyll, Joannie Andrzejewskiej, Katarzynie Laube, Agnieszce Abramowicz i Hannie Krot.  

ks. proboszcz Karol Kaczor