Jubileusz parafii

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA -650 lecie PARFII.

W niedzielę 25.06.2023r. Ks. Arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski, dokonał poświęcenia kościoła oraz ołtarza. Uroczysta Msza św. sprawowana była o godz. 16.00.

Podczas Mszy św. namaszczono krzyżmem ołtarz i ściany kościoła. Poprzez namaszczenie ołtarz stał się symbolem Chrystusa, który przed wszystkimi został Namaszczony i tak jest nazywany. Ojciec przecież namaścił go Duchem św. i ustanowił Najwyższym Kapłanem, aby na ołtarzu swego Ciała złożył w ofierze swoje życie za zbawienie wszystkich. Namaszczenie kościoła oznacza poświęcenie go dla kultu chrześcijańskiego całkowicie i na zawsze. Następnie spalono na ołtarzu kadzidło, aby ukazać, że Ofiara Chrystusa, która w tym misterium wciąż jest obecna, wznosi się do Boga jako słodka woń. Wyraża to myśl, że modlitwy wiernych, pełne błagań i wdzięczności, docierają do tronu Boga. Okadzenie wnętrza kościoła wskazuje, że przez poświęcenie stał się on domem modlitwy. Przede wszystkim jednak okadza się lud Boży, gdyż on jest świątynią żywą, w której każdy wierny jest duchowym ołtarzem. Następnie nakryto ołtarz, by wskazać, że ołtarz chrześcijański jest miejscem Ofiary eucharystycznej oraz Stołem Pańskim, do którego wszyscy wierni przychodzą z radością, by posilić się Bożym pokarmem, czyli Ciałem i Krwią ofiarowanego Chrystusa. Nakryty ołtarz oświetlono, po czym oświetlono też cały kościół, przypominając w ten sposób, że Chrystus jest „Światłem na oświecenie pogan”, którego blaskiem jaśnieje cały Kościół, a dzięki niemu też cała rodzina ludzka. Na przygotowanym w ten sposób ołtarzu sprawowano Eucharystię.

Fot. W. Wylegalski, H. Krot