Boże Ciało

W czwartek 8 czerwca czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Po uroczystej mszy świętej o godz. 11:30 wyruszyła procesja eucharystyczna. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana Bożym Ciałem, została ustanowiona po widzeniach bł. Julianny z Cornillon, augustianki. W 1245 roku miała ona wizje, podczas których zobaczyła jasną tarczę księżyca z ciemną plamą. Zinterpretowano ten fakt jako brak należytego święta, które byłoby uczczeniem Ciała i Krwi Pańskiej. Pan Jezus wyznaczył nawet dzień, czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. W związku z objawieniami bł. Julianny lokalny biskup, Robert z Liège ustanowił to święto dla swej diecezji. W 1317 roku ustanowiono je jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez biskupa Nankiera na synodzie w Krakowie w 1320 roku.

Fot. Moja pasja moja fotografia – Hanna Krot